Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Periodens garantivolym ökade med 10,0 miljarder kronor. Närmare nio miljarder av ökningen förklaras av en stor telekomaffär. Denna affär innebär att periodens garantigivning till hälften består av telekom. Näst största bransch är transportindustrin, som stod för 22 procent av den garanterade volymen.

Trenden att antalet garanterade affärer ökar håller i sig. Antalet affärer har nu ökat under drygt tre år.

– Vår satsning på att nå ut med budskap om att EKN kan hjälpa dig med din exportaffär till landets små och medelstora företag har gett resultat, och det är jag mycket nöjd med, säger Anna-Karin Jatko.

Under perioden har också EKN tecknat ett avtal med Europeiska Investeringsfonden (EIF) avseende en garantiram om 2,0 miljarder kronor till förmån för just innovativa små och medelstora företag.

Intresset för att försäkra utlandsinvesteringar mot risken för politiska händelser, har varit låg under många år. När EKN under perioden ställde ut en investeringsgaranti för en investering i Ryssland, var det den första investeringsgarantin sedan 2011.

Garantigivningen för affärer inom OSS, främst till Ryssland, ökade 1,3 miljarder kronor, från 0,5 miljarder kronor första tertialet 2018. Ökningen förklaras främst av svenska företags ökade intresse för regionen.

Periodens resultat uppgår till 480 miljoner kronor.