Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Vad innebär sanktionspaketen för EKN:s verksamhet?

Redan samma dag som invasionen stängde EKN för all garantigivning till Ryssland och Belarus. EU:s sanktioner gör det i praktiken omöjligt för EKN att ställa ut nya garantier för handel med eller investeringar i Ryssland.

EKN har ca 4 miljarder kronor i garantier på Ryssland, utställda före krigsutbrottet. I dessa affärer kan exportören få ersättning av EKN om den ryska köparen inte betalar. Än så länge har de ryska företagen kunnat betala sin åtaganden, med viss försening, och EKN har ännu inte betalat ut någon skadeersättning sedan krigsutbrottet. Försämrade ekonomiska förutsättningar i Ryssland samt utökade sanktioner gör att EKN bedömer sannolikheten vara hög att det kommer att bli svårare att genomföra betalningar från Ryssland och att EKN kommer att se skadeutbetalningar framöver.

Vad beaktar EKN gällande Ryssland?

Sanktionerna mot Ryssland är omfattande och i EKN:s kreditbedömning utreds eventuella kopplingar till Ryssland, oavsett till vilket land i världen exporten går. Kreditrisken, risken för att sanktionerna mot Ryssland kringgås eller risken för utökade sanktioner kan leda till att EKN inte garanterar affären.