Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Trots stora leveransproblem uppgav bara var tjugonde företag att de bytt till svenska underleverantörer för ett år sedan. Nu uppger var sjunde samma sak. Samtidigt har andelen små och medelstora exportföretag med underleverantörer utomlands ökat till 81 procent. Dessutom uppger 16 procent av företagen att de nu har fler utländska underleverantörer.

– Trenden med ökad diversifiering i leverantörsledet som vi såg för ett år sedan har förstärkts. Svenska små och medelstora exportföretag minskar sin sårbarhet genom att välja fler leverantörer från olika delar av världen. Nu även från Sverige, säger Stefan Karlsson, chefsanalytiker på EKN.

Tre av fyra av de undersökta företagen har underleverantörer i Europa och knappt hälften i Asien.

– Undersökningen visar att trots leveransproblem till följd av nedstängda hamnar och ökade transportkostnader dominerar fortfarande inköp från Asien, utöver Europa. Kostnadsfördelarna för svenska små och medelstora företag att köpa från Asien är uppenbarligen stora men det är inte hela förklaringen. Vissa komponenter finns helt enkelt inte närmare Sverige, säger Stefan Karlsson.

Undersökningen i korthet:

  • 7 av 10 små och medelstora exportföretag uppger nu att de haft leveransproblem från underleverantörer sedan pandemin startade jämfört med knappt hälften för ett år sedan.
  • 81 procent har underleverantörer utomlands. För ett år sedan var det 75 procent.
  • 3 av 4 har underleverantörer i Europa och knappt hälften har underleverantörer i Asien.
  • 1 av 4 har helt eller delvis bytt till andra underleverantörer i utlandet på grund av osäkerheterna i utlandet.
  • 1 av 7 har bytt till underleverantörer i Sverige. (1 av 20 för ett år sedan.)
  • 16 procent av företagen har ökat antalet underleverantörer i utlandet.

Om undersökningen

Tid: Demoskop genomförde undersökningarna 3 - 22 november 2021 respektive 9 – 26 november 2020.

Målgrupp: Exportföretag med 1 - 249 anställda Antal intervjuer: 300 (2021) respektive 294 (2020)

Metod: Telefonintervjuer med vd eller en av vd utsedd person

Vägning: Resultatet har vägts med avseende på bransch och antal anställda