Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

– Därför uppgraderas vi nu IRAN från landriskklass 6 till 5, säger Victor Carstenius, EKN:s landanalytiker för Iran.

Sanktionerna mot Iran har lättat. Det gör att banker återigen kan medverka i exportaffärer till landet. Mellan åren 2012 och 2016 var detta i det närmaste omöjligt. Det gör att svensk export till Iran nu nära fördubblats det senaste året.

Men det görs främst korta affärer, med kredittid upp till ett år, och de europeiska bankerna är fortsatt försiktiga. Nyligen förlängde USA kärnenergiavtalet med IRAN med 120 dagar, men reserverade sig också för att det är sista gången det sker vilket skapar osäkerhet. Trots det ändrar EKN idag Irans landriskklass från 6 till 5.

– Anledningen till att vi uppgraderar Iran är att vi på EKN och övriga exportkreditinstitut har bättre betalningserfarenheter av Iran, säger Victor Carstenius, EKN:s landanalytiker för Iran, och fortsätter:
– Nu har de i princip betalt av sina skulder som de hade under sanktionerna. Den iranska ekonomin går bättre, deras oljeexport ökar, framför allt i Asien, med ett stigande oljepris. Huvudrisken är att det kommer nya sanktioner mot Iran från USA.

Den starka utvecklingen gör att EKN nu uppgraderar Iran till landriskklass 5, från 6, vilket betyder lägre riskpremie för garantier av export till landet.
Garantivolymen för affärer till Iran uppgick under 2017 till 3,4 miljarder kronor.

Om EKN:s landriskklassning

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där vi anger landriskklass från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.