Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

En av garantierna riktar sig direkt till storföretagen.

– Intresset har varit enormt. Det började ringa i samma ögonblick som vi presenterade nyheten. Fram till dagens datum har vi ansökningar till ett värde av totalt 135 miljarder kronor, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör EKN.

För företagen är en rörelsegaranti från EKN en livlina i händelse av oro på finansmarknaden. Med en garanti från EKN kan företagen gå till banken, och få låna pengar. Detta eftersom EKN, det vill säga svenska staten, tar den största risken. Garantin innebär att EKN täcker 75 procent av bankens risk.

Under finanskrisen hösten 2008 var det just rörelsegarantierna från EKN som hjälpte många av storföretagen genom krisen. Då ställde EKN ut garantier till 26 företag på totalt 96 miljarder kronor.

Samtliga lån betaldes tillbaka.

När EKN denna gång presenterade den nygamla garantien för rörelsefinansiering av storföretag var den förväntade efterfrågan 100 miljarder kronor.

– Hittills har vi ansökningar från 34 företag. Och för de första ansökningarna har vi redan ställt ut garantiofferter, säger Anna-Karin Jatko, som tillägger:

– I det läge vi nu befinner oss i är det av vikt att vi är snabba. Företagen behöver omgående säkra upp sin rörelsefinansiering. Därför har EKN:s styrelse tillsatt ett extra utskott som löpande kan behandla förfrågningarna. I vanliga fall sammanträder vår styrelse en gång i månaden.