Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Den rekordhöga nivån innebär att garantigivningen har varit över 60 miljarder kronor fyra år i rad.

   - Rekordsiffrorna speglar svenska företags exportframgångar och den betydelse företagens kompetens och teknikutveckling har för världens omställning. Sol- och vindkraft ökar år efter år i EKN:s garantiportfölj. Exportfinansiering är viktigt för den svenska konkurrenskraften, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör EKN.

Telekom, transport och försvar dominerade garantigivningen 2023. Sverige har en stark position inom telekomutvecklingen och utbyggnaden av 5G. Under året ställde EKN ut garantier för flera stora exportaffärer till USA, Asien och Europa. Efterfrågan på svenska fordon och entreprenadutrustning är stor, exempelvis i Mellanöstern. Mot bakgrund av den osäkra omvärlden ökade efterfrågan på garantier från försvarsindustrin.

Färre ansökningar från små och medelstora företag

Året var utmanande för många mindre företag, med en svagare efterfrågan såväl i Sverige som på exportmarknaden. I kombination med större restriktivitet hos bankerna ledde detta till att antalet garantiansökningar från små och medelstora företag minskade.

   - Vi vet att det går trögt för många små och medelstora företag att få finansiering - särskilt för unga företag som har stort behov av rörelsefinansiering i sin tillväxtfas. Därför erbjuder EKN sedan ett år tillbaka Exportsprånget, som underlättar för bankerna att ställa upp med lån till företag i tidiga skeden, säger Anna-Karin Jatko.

Låga skadeutbetalningar och minskade avsättningar för skador

Skadeutbetalningarna uppgick till 911 miljoner kronor, vilket är en fortsatt låg nivå. Avsättningar för eventuella kommande skador minskade till 4,4 miljarder kronor (5,3). Minskningen förklaras till större delen av lägre avsättningar för export till Ghana.

Resultatet uppgick till 2 212 miljoner kronor. EKN har fortsatt en stabil finansiell ställning, vilket innebär kapacitet för såväl nya garantier som ett eventuellt försämrat skadeläge.

2023 i korthet (jämfört med 2022)

  • Garantivolym: 95,7 miljarder kronor, varav 2,4 miljarder till små och medelstora företag (66,8, SME 2,6)
  • Nya affärer: 1472, varav 378 st för små och medelstora företag (1505, varav SME 441)
  • Antal kunder: 399 st, varav 264 små och medelstora företag (419, varav 275 SME)
  • Återvinningar: 680 miljoner kronor (799)
  • Skadeutbetalningar: 911 miljoner kronor (881)
  • Resultat: 2 212 miljoner kronor (-912)
Järnvägsspår i landskap

Finansiell information

EKN avger två tertialrapporter och en årsredovisning per år. Dessa finner du på denna sida.

Finansiell information