Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

– Efterfrågan på exportkreditgarantier i stora exportaffärer har varit ovanligt hög, särskilt inom telekom och transportsektorn som står för en tredjedel respektive en fjärdedel av periodens garantivolym. Vi ser också en ökad efterfrågan på exportkreditgarantier i försvarsaffärer, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör EKN.

Utmanande period för små och medelstora företag

Garantivolymen för små och medelstora företag minskade till 1 515 miljoner kronor, jämfört med 1 799 miljoner kronor motsvarande period föregående år.

– Vi vet att många mindre företag har avvaktat med nya satsningar och bankerna har varit mer restriktiva. Det har bidragit till en lägre garantigivning totalt sett för små och medelstora företag. Mot slutet av perioden har vi dock sett att efterfrågan på EKN:s garantier ökar från små och medelstora företag, säger Anna-Karin Jatko.

Minskade skadereserver

Perioden gav ett resultat på 2 534 miljoner kronor, jämfört med minus 380 miljoner kronor motsvarande period föregående år. Betydande upplösningar av skadereserveringar och inga nya stora skadereserveringar påverkade resultatet positivt.

EKN har en stark finansiell ställning.

Perioden i korthet:

  • EKN utfärdade garantier till ett värde av 73,1 miljarder kronor (49,0 miljarder kronor). Det är den högsta volymen på nya garantier EKN har rapporterat för januari – augusti.
  • EKN utfärdade utfästelser (offerter) till ett värde av 111,8 miljarder kronor (49,0 miljarder kronor). Det är den näst högsta nivån på nya utfästelser EKN har rapporterat för januari – augusti.
  • Antalet affärer som EKN garanterade är lägre än föregående år. Under perioden ställde EKN ut garantier i 988 nya affärer (1 055 nya affärer).
  • Skadeutbetalningarna uppgick till 445 miljoner kronor (557 miljoner kronor).
  • Återvinningarna uppgick till 393 miljoner kronor (612 miljoner kronor).
  • Betydande skadereserveringar har kunnat lösas upp.
  • Periodens resultat uppgick till 2 534 miljoner kronor (-380 miljoner kronor).
  • Betydande upplösningar av skadereserveringar och inga nya stora skadereserveringar påverkade resultatet positivt.