Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

EKN:s garantigivning ligger på en fortsatt hög nivå och har ökat för affärer till Asien och Nordamerika. Garantivolymen uppgick till 54,2 miljarder kronor och 2 135 nya affärer garanterades. I årets nya stora affärer ingår bland annat export av utrustning till vindkraft, bussar och telekom.

– Garantigivningen återspeglar världens efterfrågan på förnybar energi, kollektivtrafik i mångmiljonstäder och utbyggnad av 5G, säger Anna-Karin Jatko.

Små och medelstora företag står för en allt större andel av den svenska exportökningen och EKN har ökat garantigivningen för dessa viktiga företag under flera år. EKN gjorde under året rekord i både antal affärer och garantivolym för små och medelstora företag. En dryg tredjedel av årets nya affärer var små och medelstora företags.

– Regional närvaro och ett nära samarbete med främst lokala bankkontor och Almi har bidragit till att rekordmånga små och medelstora företag använder EKN. Vi har också sett ökad efterfrågan på våra nya garantityper som är speciellt utformade för de små och medelstora företagens behov av finansiering vid export, säger Anna-Karin Jatko.

Riskhantering har blivit allt viktigare för bankerna vartefter regelverk gällande bland annat kapitaltäckning har utökats. Geopolitiska och handelspolitiska osäkerheter bidrar också till behov av riskavtäckning. När Sverige, som ett av ett tiotal länder i världen med AAA-rating, garanterar betalningsrisken öppnar det upp för attraktiva finansieringslösningar. EKN har utökat nätverket med internationella banker och internationella totalentreprenörer.

– Svenska högkvalitativa varor och tjänster får än starkare konkurrenskraft när de kombineras med finansiering. Startpunkten för exportaffärer blir nu allt oftare finansieringslösningen, säger Anna-Karin Jatko.

Inga nya stora skador tillkom under året. Resultatet uppgick till 1,1 miljarder kronor. EKN har fortsatt en stark finansiell ställning.

2019 i korthet (jämfört med 2018)

  • Garantivolym 54,2 miljarder kronor (56,8)
  • Offertvolym 93,1 miljarder kronor (71,9)
  • Antal nya garanterade affärer, 2 135 (2 082)
  • Antal nya garanterade affärer för små och medelstora företag, 725 (682)
  • Antal kunder, 445 (419)
  • Resultat, 1,1 miljarder kronor (1,0)