Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Regeringen kommer att föreslå riksdagen att höja EKN:s garantiram. Liksom under finanskrisen 2008 förutser EKN en ökad efterfrågan. Under finanskrisen utökades ramen till 500 miljarder kronor och förslaget är att nu öka kreditramen till samma nivå.

– Vi för löpande dialoger med företag, stora som små i alla delar av Sverige, och banker. Behovsbilden förändras snabbt. På fredag kommer EKN:s styrelse att ta ställning till flera förslag om anpassningar och utvidgningar av våra finansieringslösningar, som behövs för att akut kunna möta de nya behoven, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör EKN.

Regeringen säger:
”Den pågående krisen påverkar även samhällsviktig infrastruktur i bredare bemärkelse. För sjöfartsnäringen kan liknande kreditgarantier hanteras genom Exportkreditnämnden. För att nämnden snabbt ska kunna uppfylla sin uppgift att främja svensk export och genom detta även sjöfarten kommer det också att föreslås att Exportkreditnämndens kreditgarantiram utökas med 50 miljarder kronor."