Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

– När Europa började stänga ner visste vi att efterfrågan på våra garantier skulle öka och vi var snabba med att ta fram krislösningar. Men vi är ändå överraskade att vår ordinarie verksamhet ökat så pass mycket samtidigt som vi sett en mycket stark efterfrågan på våra krisåtgärder, säger generaldirektör Anna-Karin Jatko

På grund av coronapandemin avbröts den långvariga trenden med ökande svensk export. För EKN resulterade detta inledningsvis i en stor mängd ansökningar om betalningsanstånd samt en efterfrågan på rörelsekreditgarantier.

Ökad efterfrågan på rörelsefinansiering

I mars började EKN tillfälligt erbjuda stora företag rörelsekreditgarantier, som täcker 75 procent av bankens risk vid rörelsefinansiering. Efterfrågan har varit mycket stor. Till och med augusti ställde EKN ut 46 utfästelser om totalt 135,6 miljarder kronor för denna lösning. Av dessa har 26 garantier ställts ut med en volym på totalt 52,1 miljarder kronor.

I det ordinarie utbudet för små och medelstora företag har EKN en rörelsekreditgaranti som täcker 50 procent av bankens risk. Täckningsgraden höjdes som en krisåtgärd till 80 procent för att underlätta företagens låntagande. Antalet rörelsekreditgarantier för små och medelstora företag ökade under perioden med 20 procent.

– Rörelsekreditgarantin ger många bolag den livlina de behöver. Vi vill säkerställa att exportföretag inte försvinner på grund av brist på extern finansiering, vilket alltför många gjorde under finanskrisen, säger generaldirektör Anna-Karin Jatko.

Större behov av betalningsanstånd

EKN:s garantitagare har i och med krisen haft kunder som inte har kunnat betala enligt avtal och behoven av betalningsanstånd på kort sikt har varit stora. Under perioden tog EKN emot 290 anståndsansökningar för affärer på 4,2 miljarder kronor med hänvisning till Covid-19.

Höjd garantiram och starka finanser

EKN:s garantiram höjdes från 450 till 500 miljarder kronor. Ramutnyttjandet ökade under perioden till 370 miljarder kronor (272 miljarder kronor den 31 december 2019). Periodens resultat uppgick till 199 miljoner kronor, jämfört med 586 miljoner kronor 2019. EKN har en fortsatt stark finansiell ställning och god kapacitet för framtida exportaffärer.