Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Med hänsyn till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/630 av den 17 april 2019 om ändring av förordning (EU) 575/2013 vad gäller minsta förlusttäckning för nödlidande exponeringar, kan EKN på vissa villkor erbjuda garantitagare i affärer med kredittid överstigande sju år en rätt till skadereglering i förtid.

För mer information angående detta är du välkommen att höra av dig till din kontaktperson på EKN.