Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

EKN har publicerat nya landriskanalyser av åtta länder i Afrika och Asien.

Analyserna inkluderar: 

Afrika söder om Sahara: Angola, Etiopien, Tanzania och Zambia

Asien: Indien, Indonesien, Kina och Pakistan

– Vaccinationerna mot covid-19 går i dessa regioner betydligt långsammare än i exempelvis Europa och USA. Den ekonomiska återhämtningen pågår men åtgärder mot smittspridningen begränsar kraften i den ekonomiska aktiviteten. Många länder i Afrika, exempelvis Etiopien och Zambia, tyngs dessutom av hög statlig skuldsättning. Asiens ekonomiska tillväxt tilltar i styrka, inte minst tack vare Kinas snabba utveckling efter fallet under första delen av pandemin 2020, säger Stefan Karlsson, chefsanalytiker, EKN.

Om EKN:s landriskanalyser

I samband med den årliga översynen och klassificeringen av länderna i Asien samt södra och östra Afrika publicerar EKN landriskanalyser för de länder där utestående garantier uppgår till mer än en miljard kronor. EKN:s landriskanalyser ska bidra till exportföretagets samlade kunskap om olika länder och därigenom deras möjligheter till ökad export. De senaste landriskanalyserna finns publicerade här.