Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

– Den ekonomiska återhämtningen pågår men begränsas av långsam vaccinationstakt och strukturella brister i länderna. Den egyptiska ekonomin har under senare år stabiliserats och Egypten var ett av få länder i regionen som hade tillväxt under pandemin. Riskbilden i landet domineras av stora finansieringsbehov och en svag privat sektor. I Irak väntas återhämtningen bli utdragen. Säkerhetsläget är fortsatt svårt till följd av åratal av konflikter och sociala oroligheter, säger Rebecca Lägerud, landanalytiker, EKN.

Om EKN:s landriskanalyser

I samband med den årliga översynen och klassificeringen av länderna i Asien samt södra och östra Afrika publicerar EKN landriskanalyser för de länder där utestående garantier uppgår till mer än en miljard kronor. EKN:s landriskanalyser ska bidra till exportföretagets samlade kunskap om olika länder och därigenom deras möjligheter till ökad export. De senaste landriskanalyserna finns publicerade här.