Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

– Det är en roligt och anmärkningsvärd utveckling. Vi bedömer att framgångarna kan fortsätta i bägge segmenten, säger Carl-Johan Karlsson, affärsområdeschef SME på EKN.

Sämst i klassen är storföretagen. De senaste fem åren har de ökat sin export med 3,1 procent. Samtidigt har mikroföretagen ökat sin med 37,2 procent. Och SME med 19,5. Den totala exporten från Sverige ökade under samma period med 11,4 procent.

Enligt statistik från SCB så exporterade mikroföretagen under 2017 för drygt 178 miljarder kronor, SME:s för 342 miljarder kronor, och storföretagen för 736 miljarder kronor. 2012 exporterade mikroföretagen för nästan 130 miljarder kronor, medan SME då nådde upp till strax över 286 miljarder kronor. Samtidigt exporterade storföretagen för drygt 714 miljarder kronor.

– Det rör sig alltså om en exceptionell framgångssaga för såväl mikroföretag som SME, oavset om man räknar pengar eller procentuell tillväxt, säger Carl-Johan Karlsson.

Den största delen av varuexporten från mikro- och SME företagen går till höginkomstländer. Sammantaget drygt 347 miljarder kronor 2012 har vuxit till drygt 467 miljarder 2017. Men också deras varuexport till tillväxtmarknaderna har ökat under perioden, från 52 miljarder kronor 2012 blivit till drygt 53,5 miljarder kronor 2017.

– En förklaring till framgången är att Sverige små och medelstora företag har bra produkter och tjänster och inte bangar för att ta sig ut på nya marknader. Sen har de här starka, kaxiga företagen fått en rejäl skjuts av en urstark svensk ekonomi och en svag krona. Det har skapat möjligheter som många företag inte varit sena att utnyttja, säger Carl-Johan Karlsson.

Anledningen till att mikroföretagen är ännu mer exportinriktade än SME beror på att de ofta är så nischade att den nationella marknaden inte räcker till och de därför måste söka sig ut på den internationella marknaden.

EKN har under de senaste fem åren riktat stort fokus på mikro- och SME-företagen, bland annat genom uppsökande verksamhet, regionkontor samt nya lösningar speciellt anpassade för de mindre företagens behov vid exportsatsningar.

Den satsningen tar nu en ny ansats.

– Vi har fått ett kvitto på att vår satsning fungerar. Nu lanserar vi ytterligare två finansieringslösningar. Dels en lösning med EIF (Europeiska Investeringsfonden) som innebär att vi kan täcka en ännu större del av bankens risk. Dels en lösning med Almi som gör att det finns finansiering även när bankens limit är nådd.

Siffrorna är hämtade från SCB där en kategorisering av varuexporterande företag gjorts. Endast kategoriserade företag har inkluderats i sammanställningen. Som storföretag räknas de företag som har fler än 250 anställda. Som medelstora räknas de företag som har mellan 50 och 249 anställda. Små företag är de som har mellan 10 och 49 anställda. Mikroföretag är de som har färre än 10 anställda.