Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Genom ett samarbete med EIF (European Investment Fund) kan EKN erbjuda en helt annan riskdelningslösning åt banker när de lånar ut kapital till innovativa små och medelstora företag.

Det gäller både rörelsekrediter och investeringskrediter. Enkelt betyder det att EKN tar 40 procent av kreditrisken och EIF 40 procent.

– Kvar blir 20 procent av risken för banken att ta, när de hjälper sina kunder att internationalisera innovativa affärer, säger EKN:s generaldirektör Anna-Karin Jatko.

Det här är en lösning för bankens behov av riskavtäckning och för effekten av kraven på kapitaltäckning. Risk och kapitaltäckningskrav är ofta utmanande för bankerna i deras utlåning.

– Vi möter dagligen små och medelstora företag som har svårt att få finansiering för sina exportsatsningar. De behöver finansiera större lager, nyanställningar, nya maskiner eller marknadsföringskampanjer. Satsningar som är viktiga för att exportaffärer ska bli av, säger Anna-Karin Jatko.

För innovativa små och medelstora företag betyder lösningen större möjligheter till finansiering till bättre villkor.

– Det här är fördelaktigt för alla parter, säger Anna-Karin Jatko, som är mycket nöjd med upplägget.

– Vårt uppdrag är ju att hjälpa små och medelstora företag ut på exportmarknaderna. Och med vårt nya samarbete med EIF och bankerna kan vi verkligen göra det.

InnovFin SME Guarantee är en del av EU Finance for Innovators Programme – ett gemensamt initiativ mellan Europiska Investeringsbanken och Europeiska Kommissionen.

Programmet är till för innovativa och snabbväxande företag som investerar i nya produkter, marknader och kunder.

Programmet löper till år 2020 och används idag av finansinstitut i 38 länder inom EU och länder associerade till EU:s program Horizon 2020. Sverige och övriga Norden har hitintills inte varit lika bra som övriga Europa på att använda möjligheten.

– Det vill vi ändra på. Genom samarbetet mellan EIF, EKN och bankerna kan vi nu tillsammans möjliggöra affärer till ett värde av 2,5 miljarder kronor när bankerna lånar ut. Här finns stora möjligheter för bankernas företagsrådgivare att låna ut pengar till fler av sina innovativa företagskunder, säger Anna-Karin Jatko.