Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Den handlar delvis om en gruva som EKN har försäkrat export till, men framför allt om andra gruvor och problematik i landet. Sättet informationen presenteras på gör det svårt att förstå EKN:s roll och vilken gruva som avses.

EKN, Exportkreditnämnden, är en myndighet som främjar svensk export genom försäkringar. EKN gör inte investeringar och lånar inte ut pengar. EKN:s verksamhet finansieras med försäkringstagarnas premier och belastar aldrig skattemedel.

EKN har försäkrat svensk export av gruvutrustning till en ny koppargruva i Demokratiska Republiken Kongo som heter Kamoa Copper. I detta fall har EKN försäkrat en bank som ställt ut ett lån till Kamoa Copper för den svenska gruvutrustning de har köpt. Kamoa Copper är en fullt ut mekaniserad underjordsgruva som använder säkra och moderna gruvmetoder.

EKN:s generaldirektör Anna-Karin Jatko ställde upp på en 30 minuter lång intervju med Kalla Fakta. Efter drygt 40 minuter var hon tvungen att avsluta på grund av andra åtaganden.

För att reda ut den information som framkommer i Kalla Faktas program kommer EKN att publicera frågor och svar på hemsidan under dagen 13/3. EKN har också uppmärksammat Kalla Fakta före sändning avseende felaktig och vilseledande information som EKN i förväg har fått kännedom om.

För den som vill läsa ytterligare om gruvprojektet Kamoa Copper finns en artikel publicerad på EKN:s hemsida sedan 2021.

Flygbild över Kamoa. Foto: Ivanhoe Mines

  • EKN informerar

Angående Kalla Faktas program 13/3 2024

EKN reder ut information i Kalla Faktas program om gruvor.

Angående Kalla Faktas program 13/3 2024