Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

I vår granskning framkommer uppgifter om att Minskenergo organiserar valfusk vid valet i augusti 2020, och sparkat medarbetare som startat en fackklubb som är fristående från Lukasjenko. Kände ni till det när ni skickade offerten till affären med Minskenergo den 28e januari i år?

– Vill först förtydliga att en villkorad offert ställdes ut 31 augusti 2020. Efter en mindre administrativ justering skickades en uppdaterad version ut i januari. När offerten ställdes ut i augusti 2020 kände EKN inte till den typ av uppgifter du nämner. I mars 2021 när belarusisk opposition kontaktade EKN med information om kränkningar av mänskliga rättigheter i köparens verksamhet inledde EKN omedelbart tillsammans med långivande bank ny informationsinhämtning och ny analys.

Information om brott mot mänskliga rättigheter inom Minskenergo finns lätt tillgänglig online. Varför har ni inte tagit reda på den informationen?

– Den nya informationen om Minskenergo som inkommit från belarusisk opposition och genom EKN:s nya informationsinhämtning, relaterar till händelser som skedde efter EKN:s beslut.

– I EKN:s förnyade informationsinhämtning och analys har EKN använt flera olika informationskanaler – publik tillgänglig information, expertanalys och möten och intervjuer med andra aktörer så som ambassaden.

Belarus-kännare menar att det är uppenbart för alla intresserade att statliga bolag i Belarus är en viktig del av diktatorn Lukasjenkos maktapparat. Varför har EKN:s utredning inför affären inte tagit reda på detta, och stoppat affären innan offerten skickades i 28 januari i år?

– Vill först förtydliga att en villkorad offert ställdes ut 31 augusti 2020. En mindre administrativ justering skedde i januari. Att ”stoppa affären” har inte varit relevant eftersom EKN inte har ställt ut några garantier.

– TV4 har vid flera tillfällen angett felaktiga uppgifter, inklusive att beslut togs i januari och att EKN har garanterat affärerna. EKN har begärt rättelse.