Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

– Man brukar säga att ”ditt rykte alltid går före dig”. Därför är ett gott rykte alltid en fördel i alla typer av affärer, även exportaffärer. Så det är bra att åtta av tio inte är drabbade, men man vill ju helst att ingen är det, säger Victor Carstenius, senior analytiker på EKN.

84 procent av svenska små och medelstora exportföretag uppger att de inte har påverkats negativt av Sveriges rykte utomlands de senaste 6 månaderna. 11 procent anser att de har påverkats ganska negativt och 3 procent mycket negativt.

Uppfattningen om gängkriminalitet anses vara den främsta orsaken till att exporten har påverkats negativt. 66 procent av de som påverkats negativt anger det som en orsak. 45 procent anger även koranbränningar som en orsak.

Bland de företag som har en exportandel på 70 procent eller mer anser fler att Sveriges rykte utomlands har påverkat dem negativt, jämfört med de som har lägre exportandel. (22 procent jämfört med 12 procent).

Om undersökningen

Metod: Telefonintervjuer och webbenkät
Population: Exportföretag i SCB:s register över exportföretag med 1 - 249 anställda och en exportomsättning på minst en miljon kronor.
Antal svar: 317 svar ingår i analysen. 61 personer har sagt att de inte vill delta.
Urval: Urvalet drogs som ett icke-proportionellt stratifierat urval i tre klasser med 1-9, 10-49 och 50-249 anställda.
Viktning: Svaren har viktats med avseende på antalet anställda. Det innebär att respektive storleksklass har den inverkan på totalresultatet som motsvarar dess andel av det totala antalet exportföretag i populationen.
Fältperiod: Skop genomförde undersökningen, som genomfördes 23 oktober - 10 november 2023.