Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

– Det finns de som tror att en svag krona alltid gynnar svenska exportföretag. Men då ser man bara ena sidan av myntet. En svagare krona driver upp importkostnaderna och tar ut de positiva effekterna för alla de exportföretag som köper insatsvaror från utlandet, säger Stefan Karlsson, chefsanalytiker på EKN.

31 procent uppger att deras exportaffärer påverkats positivt av kronans växelkurs de senaste 3 månaderna. För 12-månadsperioden är siffran 42 procent.

Samtidigt uppger hälften (51 procent) att den svaga kronan inte alls påverkat deras exportaffärer de senaste tre månaderna. 43 procent uppger samma sak för de senaste 12 månaderna.

Andelen som påverkats negativt av den svaga kronan är mer konstant. 17 procent uppger att den svaga kronan haft negativ påverkan de senaste 3 månaderna och 15 procent de senaste 12 månaderna.

Om undersökningen

Metod: Telefonintervjuer och webbenkät
Population: Exportföretag i SCB:s register över exportföretag med 1 - 249 anställda och en exportomsättning på minst en miljon kronor.
Antal svar: 317 svar ingår i analysen. 61 personer har sagt att de inte vill delta.
Urval: Urvalet drogs som ett icke-proportionellt stratifierat urval i tre klasser med 1-9, 10-49 och 50-249 anställda.
Viktning: Svaren har viktats med avseende på antalet anställda. Det innebär att respektive storleksklass har den inverkan på totalresultatet som motsvarar dess andel av det totala antalet exportföretag i populationen.
Fältperiod: Skop genomförde undersökningen, som genomfördes 23 oktober - 10 november 2023.