Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

EKN:s uppdrag är att främja svensk export. EKN ser stora möjligheter för svenskt näringsliv i omställningen till FN:s globala hållbarhetsmål och Parisavtalet. Precis som Naturskyddsföreningen konstaterar ställde myndigheten mellan 2014 och 2018 ut garantier till motsvarande 2,3 procent av myndighetens totala garantigivning under perioden till verksamheter inom fossil kraft. Omfattningen är lägre än många andra länders exportkreditinstituts.

Det regelverk som styr EKN och de övriga 35 exportkreditinstituten inom OECD är ännu inte fullt anpassat till Parisavtalet. EKN:s uppdrag är tydligt; att arbeta för att långsiktigt förändra OECD-regelverket. Det ska ske i samverkan med de övriga exportkreditinstituten. Klimatpåverkan ingår numera i våra riskbedömningar, som en konsekvens av Parisavtalet. Idag säger vi nej till affärer till kolkraftverk, och driver frågan inom OECD. Vi arbetar även aktivt för att än mer främja projekt och affärsmöjligheter för svenska företag – stora som små – som bidrar till omställningen.

Under 2018 inledde EKN en dialog med Naturskyddsföreningen om klimatrelaterade frågor. Vi kommer att fortsätta diskutera exportkrediters roll i klimatomställningen med våra kunder och andra intressenter.