Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

I programmet intervjuas Karin Lexén på Naturskyddsföreningen. Hon önskar att exportkreditgarantier skulle användas för affärer till projekt som utvinner förnybar energi, men inte till projekt som Yamal LNG.

Det regelverk som styr EKN och övriga exportkreditinstitut inom OECD är ännu inte fullt ut anpassat till den internationella klimatöverenskommelsen inom Parisavtalet. EKN arbetar aktivt för att utveckla regelverket, i samverkan med övriga OECD:s exportkreditinstitut. Klimatpåverkan ingår numera i EKN:s riskbedömningar, vilket EKN är ett av de första exportkreditinstituten att göra. Idag säger EKN nej till affärer till kolkraftverk. Diskussionen inom OECD om regelverket fortsätter.

I programmet intervjuas antropologen Olga Murashko, som arbetade på uppdrag av konsultbolaget Environ, det företag som gjorde Yamal LNG:s miljö- och socialkonsekvensbeskrivning. Hon berättar att hon inte fick gehör för sina krav och inte fick fortsätta att arbeta som konsult.

EKN har nu varit i kontakt med Olga Murashko. EKN kan konstatera att de krav hon ursprungligen ställde på projektet då det gäller påverkan på ursprungsbefolkning ligger i linje med de krav som EKN och övriga exportkreditinstitut ställde och nu löpande följer upp under projektets gång.

Analys och granskning

Inför beslutet att försäkra betalningsrisken i exporten av gasturbiner till projektet gjorde EKN, enligt gällande regelverk och tillsammans med andra länders exportkreditinstitut, en genomgripande granskning av såväl miljö- och sociala konsekvenser och kopplade kravställning till granskningen.

  • Yamal LNG:s egen miljö- och sociala konsekvensbeskrivning är utförd av det internationella konsultbolaget Environ, som sammanfattat sina slutsatser kring bland annat påverkan på ursprungsbefolkning, arbetsrättsfrågor, biodiversitet och växthusgaseffekter i en nästan 1000-sidig rapport.
  • Den rapporten har i sin tur granskats av det oberoende internationella konsultbolaget Arcadis, på uppdrag av EKN, övriga exportkreditinstitut och banker. Arcadis jämförde projektets miljö- och sociala konsekvensbeskrivning med de krav som EKN och samtliga andra exportkreditinstitut – Tysklands, Italiens, Frankrikes och Japans - ställer på projektet. Resultatet blev EKN:s, övriga exportkreditinstituts och bankers kravställning på projektet.
  • Under projektets löptid granskar det oberoende internationella konsultbolaget RINA, på uppdrag av EKN, övriga exportkreditinstitut och banker hur Yamal LNG genomför planerna. Problem eller avvikelser ska åtgärdas. EKN beaktar kontinuerligt ny information som kan leda till att ytterligare granskning görs.

EKN har 20 mars 2017 publicerat information på EKN:s hemsida:

https://www.ekn.se/en/what-we-do/sustainability/transactions-with-environmental-and-social-impact-assessment/archive/yamal/