Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Garantigivningen ökade med 19 procent från den redan höga nivån 2020 till 77,1 miljarder kronor - den näst högsta någonsin.

– Det går bra för svensk export, trots kärvande värdekedjor och andra störningar. Svenska företag erbjuder innovativa och klimatsmarta lösningar som världen behöver. Att bidra till kundens finansiering är ofta en stark konkurrensfördel. EKN:s garantier har efterfrågats som aldrig förr, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör EKN.

EKN:s garantigivning speglar en stark efterfrågan på svenska leveranser till världens satsningar på solkraft, vindkraft och hållbara transportlösningar. Garantigivningen till Afrika nådde en ny högstanivå på 20,8 miljarder kronor.

– Många svenska företag gör framgångsrika satsningar på tillväxtmarknader, i länder som exempelvis har behov av utbyggd infrastruktur, elförsörjning och sjukvård. För dessa affärer efterfrågas EKN i särskilt stor omfattning, säger Anna-Karin Jatko.

Liksom tidigare år har EKN också garanterat mycket stora exportaffärer till telekomoperatörer. De största gick till höginkomstländer inom OECD.

Skadeutbetalningarna minskade från föregående år och uppgick till 0,8 miljarder kronor (1,6 miljarder kronor 2020). Resultatet uppgick till 1,8 miljarder kronor (0,2 miljarder kronor 2020). EKN har en stark finansiell ställning, som ytterligare stärktes under året då inga nya stora skador tillkom.

2021 i korthet (jämfört med 2020)

  • Total garantivolym: 84 miljarder kronor (119,1 miljarder kronor)
  • Volym ordinarie garantigivning: 77,1 miljarder kronor (64,7 miljarder kronor)
  • Garantivolym tillfällig rörelsekreditgaranti för stora företag: 6,8 miljarder kronor (54,4 miljarder kronor)
  • Nya affärer: 1 781 (1 896). Minskningen beror delvis på grund av förenklad hantering av vissa garantiprodukter.
  • Antal kunder: 480 st, varav 326 små och medelstora företag (494, varav 349 små och medelstora företag)
  • Skadeutbetalningar: 0,8 miljarder kronor (1,6 miljarder kronor)
  • Resultat: 1,8 miljarder kronor (0,2 miljarder kronor)