Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

En ny stor affär i USA bidrog till att hålla kvar garantivolymen på en hög nivå. Export till ett stort vindkraftsprojekt bidrog också till den höga volymen. Garantierna uppgick 41,1 miljarder kronor jämfört med 45,3 miljarder kronor föregående år. Under motsvarande period 2018 fördubblades garantivolymen jämfört med 2017.

Fler små och medelstora företag

Antalet små och medelstora företag som drar nytta av EKN ökar.
Garantierna till denna målgrupp uppgick till 2,0 miljarder kronor, jämfört med 1,3 miljarder kronor föregående år.

– Vi ser resultatet av lokal närvaro, uppsökande verksamhet och ett nära samarbete med lokala bankkontor och Almi, säger generaldirektör Anna-Karin Jatko.

Finansiering bidrar till fler svenska leverantörer i stora projekt

EKN har allt oftare kontakt med internationella entreprenörer som tar ett helhetsansvar för stora projekt. De köper in varor och tjänster från ett stort antal leverantörer i olika länder. Periodens ökning av garantiutfästelser till 40,7 miljarder kronor, jämfört med 31,2 miljarder föregående år, förklaras delvis av ett ökat intresse från dem för vad Sverige kan leverera.

– Sverige har attraktiva leverantörer för dessa projekt. EKN stärker upp med finansieringslösningar, tillsammans med SEK, Svensk Exportkredit, säger Anna-Karin Jatko.

Resultat

Skadeutbetalningarna har ökat, men påverkar inte periodens resultat då de huvudsakligen gjorts i kända problemaffärer som EKN tidigare har gjort avsättningar för. Periodens resultat uppgick till 586 miljoner kronor. EKN har en fortsatt stabil finansiell ställning.