Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

– Coronakrisen är den gemensamma nämnaren, men länderna påverkas negativt på olika sätt av den, säger Stefan Karlsson, chefsanalytiker på EKN.

Alla fyra länderna har i olika grad stängt ner affärsverksamhet och samhälle. Men några drabbas hårt av de kraftigt sänkta olje- och gaspriserna, några av att turistnäringen helt försvunnit.

– Lägg dessutom till Europas ekonomiska nedstängning, så har du ett moras, det är långt till fast mark nu, säger Stefan Karlsson.

Fyra länder i Afrika nedgraderas:

Algeriet från landriskklass 4 till 5. Lägre olje- och gaspriser samt Europas ekonomiska nedstängning får svåra konsekvenser. Landet saknar utlandsskuld, och försöker nu att dra ner på sin valutareserv och import för att möta fallet i exportintäkter, istället för att låna. Extern upplåning kommer dock att bli nödvändig förr eller senare, möjligen via IMF. Det politiska landskapet är sedan tidigare instabilt. Utsikterna att reformer genomförs fullt ut är små givet militärens starka inflytande och landets svaga affärsklimat.

Tunisien från landriskklass 5 till 6. Landet är exponerat mot Coronakrisen genom beroendet av turismen som utgör drygt 15 procent av landets BNP. Gränserna har stängts och utegångsförbud har införts. Skulle reserestriktionerna bli kvar över sommaren kommer konsekvenserna att bli särskilt svåra. Den höga stats- och utlandsskulden gör ekonomin exponerad mot finansmarknaderna. Tunisien har haft ett IMF-program sedan 2016 och ett nytt är att vänta inom kort. Landet kan räkna med fortsatt finansiellt stöd från multilaterala och bilaterala givare.

Sydafrika från 4 till 5. Sydafrikas negativa trend vad gäller ökad skuldsättning, försämrade statsfinanser samt flera års låga BNP-tillväxt kommer att fortsätta. På grund av Coronaviruset har Sydafrikas regering beslutat om en total stängning av all icke samhällsviktig affärsverksamhet, inklusive gruvsektorn. Sannolikheten är hög att nedstängningen av landet, helt eller delvis, kommer att förlängas och de ekonomiska stödpaket som annonserats inte kommer att vara tillräckliga. Effekterna bedöms inte bara påverka landets företag negativt utan även landets betalningsförmåga på flera års sikt.

Angola från 6 till 7. Landets strukturella problem och höga skuldsättning kommer att påverka ekonomin negativt och därmed försämra landets betalningsförmåga. Angola kommer att tvingas revidera sin budget och prioritera ännu hårdare i de många pågående statligt finansierade projekten. Bedömningen är att oljepriset kommer att vara pressat åtminstone under återstoden av 2020, och att även vid en återhämtning av oljepriset har Angolas återbetalningsförmåga försämrats på medellång sikt.

Om EKN:s landriskklassning

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där vi anger landriskklass från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.