Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Generaldirektör Anna-Karin Jatko deltar i dag i näringsutskottets frågestund gällande två projekt i Belarus. För närvarande utvärderar och analyserar EKN läget i projekten. I augusti 2020 beslutade styrelsen att ställa ut villkorade garantiofferter till långivande banker för två exportaffärer mellan Siemens i Finspång och två statliga energibolag i Belarus. EKN har ännu inte utfärdat några garantier.

Senast på styrelsemötet i slutet av maj kommer EKN att fatta beslut om de villkorade offerterna i Belarus-affärerna ska leda till garantier eller inte.

EKN:s uppdrag är att försäkra betalningsrisker i svenska exportaffärer. Verksamheten finansieras med försäkringstagarnas premier. EKN har inga anslag. EKN garanterar årligen export till 140 länder. Inför beslutet villkorade EKN garantiofferterna med Enviromental and Social Action Plans. Planerna anger hur projekten ska hantera risker gällande mänskliga rättigheter på ett ansvarsfullt sätt.

I och med den senaste negativa utvecklingen i Belarus och att ny information har inkommit till EKN från representanter för Belarus opposition analyseras nu projektens förmåga att genomföra planerna. Samtidigt har utvecklingen i landet gått åt fel håll. EKN kommer inte att garantera finansiering av en verksamhet som används av regimen för att kränka mänskliga rättigheter.