Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

– Vi ser att högre priser på insatsvaror och energi i kombination med högre räntor påverkar de mindre exportföretagen. Men majoriteten lyckas parera detta relativt väl med draghjälp av den svaga kronan. Resultaten visar också den generella styrkan i de här bolagen – de är snabba, flexibla samtidigt som många har en balanserad finansieringsstruktur, säger Carl-Johan Karlsson, affärsområdeschef SME och Midcorp på EKN.

Stabil exportutveckling

Sedan mars 2020 har EKN frågat småföretagen om deras exportutveckling.

– Botten var i början av pandemin, toppen var veckorna före Rysslands invasion av Ukraina. I höstas pekade exportutvecklingen neråt igen men raset har inte fortsatt därifrån, utan har i stället stabiliserats, säger Carl-Johan Karlsson.

I mars 2023 uppgav 45 procent av företagen att de har ökat sin export de senaste 12 månaderna jämfört med samma period förra året, och 21 procent har minskat den. Samma siffror låg för ett halvår sedan på 44, respektive 13 procent.

Stärkta exportförväntningar

Undersökningen visar även att exportförväntningarna är något bättre än i höstas. 33 procent tror på en fortsatt exportökning närmaste kvartalet. För ett halvår sedan var samma siffra 29. Även på längre sikt har förväntningarna på exporten stärkts. 53 procent tror på en ökning av exporten kommande 12 månader, jämfört med 43 procent för ett halvår sedan.

– Små och medelstora företag har inte bara klarat av den utmanande situationen. Företagen har utvecklats under året, hittat nya marknader, och nu exporterar de bra. Trots alla orosmoln som risk för höjda marknadsräntor och inflation, har de en positiv syn på sin export, säger Carl-Johan Karlsson.

Svag svensk krona positiv inverkan på exportaffärerna

Försvagningen av den svenska kronan har haft en positiv effekt för många små och medelstora exportföretag. Nära fyra av tio (37 procent) ser en positiv inverkan på exportaffärerna. Ser man enbart på gruppen företag som har 70 procent export eller mer har betydligt större andel, 62 procent påverkats positivt.

Majoriteten fortsätter att kostnadskompensera

Företagen uppskattar att priserna på insatsvarorna i genomsnitt ökat med 17 procent det senaste halvåret. 35 procent av företagen påverkats negativt av det nya kostnadsläget men det är fortfarande många företag som lyckas kostnadskompensera. Sex av tio (62 %) små och medelstora exportföretag uppger att de i hög grad lyckats kompensera genom att höja sina egna priser (57 procent för ett halvår sedan).

Färre påverkas av ränteläget

Det nya ränteläget påverkar företagen men i mindre grad än priset på insatsvaror. För 15 procent av företagen påverkas exportaffärerna i mycket eller ganska hög grad av det nya ränteläget. 36 procent påverkas inte alls, motsvarande siffra låg på 27 procent för ett halvår sedan.

Om undersökningen

Metod: Telefonintervjuer med vd eller en av utsedd person
Målgrupp: Exportföretag med 1 - 249 anställda
Antal intervjuer: 300 intervjuer
Vägning: Resultatet har vägts med avseende på antal anställda
Fältperiod: Demoskop genomförde undersökningen, som genomfördes 28 februari - 13 mars 2023 och jämförs med resultatet från undersökning gjord i oktober 2022