Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

De största branscherna för periodens garantigivning var för telekom och kraft, följt av fordon. Av periodens garantigivning avser 60 procent ett par mycket stora affärer till länder inom OECD.

Återhämtning och oro bland små och medelstora företag

Sveriges exporterande små och medelstora företag återhämtade sig snabbt efter de effekter pandemin gav upphov till och hade i februari goda förhoppningar om framtiden. Efter krigsutbrottet minskade små och medelstora företags efterfrågan på exportkreditgarantier med korta risktider.

– Kombinationen av krig i Europa, stigande inflation och kärvande leverantörskedjor har på kort tid ökat oron bland exportföretagen, inte minst bland de mindre. Jag vill uppmana dem som nu tvekar inför en affär eller är oroliga för att inte få betalt att höra av sig direkt till oss på EKN eller via sin bank. Efter många år med positivt resultat har EKN kapacitet och utrymme att fortsätta hjälpa exporterande företag och deras underleverantörer att satsa även i dessa oroliga tider, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör EKN.

Rysslandsstopp liten påverkan på total garantigivning

Den 24 februari stoppade EKN garantigivningen för affärer till Ryssland, Belarus och Ukraina. Stoppet har liten påverkan på EKN:s totala garantigivning då efterfrågan på garantier för export till dessa länder varit låg de senaste åren. Vid slutet av perioden uppgick EKN:s utestående garantier för export till Ryssland, Ukraina och Belarus till 4,2 miljarder kronor. Under perioden gjordes reserveringar för det engagemanget.

Låga skadeutbetalningar och höga återvinningar

EKN:s skadeutbetalningar låg under perioden på en fortsatt låg nivå. Återvinningarna uppgick till 0,4 miljarder kronor, varav merparten avsåg en bussaffär i Chile.

Periodens resultat uppgick till -0,02 miljarder kronor. EKN har en stark finansiell ställning, kapacitet och utrymme för kommande exportaffärer, efter många år med positivt resultat.

Perioden i korthet

  • EKN utfärdade garantier till ett värde av 28,0 miljarder kronor (38,1 miljarder kronor).
  • Antalet affärer som EKN garanterade är lägre än föregående år. Under perioden ställde EKN ut garantier i 601 nya affärer (650 nya affärer).
  • Den 24 februari stoppade EKN garantigivningen för affärer till Ryssland, Belarus och Ukraina. Stoppet gällde både nya affärer och affärer som EKN tidigare ställt ut utfästelser för.
  • Den 30 april uppgick EKN:s utestående garantier för export till Ryssland, Ukraina och Belarus till 4,2 miljarder kronor. Under perioden gjordes reserveringar för det engagemanget.
  • Skadeutbetalningarna uppgick till drygt 0,3 miljarder kronor (0,2 miljarder kronor). Det är historiskt en mycket låg nivå, även om den är något högre än föregående år.
  • Återvinningarna uppgick till 0,4 miljarder kronor (0,1 miljarder kronor).
  • Periodens resultat uppgick till -0,02 miljarder kronor (0,6 miljarder kronor).

Beloppen inom parentes avser motsvarande period föregående år.