Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

–    I en telekomaffär till Indien har vi under perioden ställt ut garantier för det enskilt största beloppet någonsin. Vi har också försäkrat flera svenska företag inom energisektorn, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör EKN. 

Periodens offertgivning på 45,5 miljarder kronor är en halvering jämfört med första tertialet 2023, men ändå en ovanligt hög nivå. Motsvarande period 2022 och 2021 låg nivån på runt 25 miljarder kronor. Försvarsindustrins och energisektorns efterfrågan på garantier bidrog till den höga nivån.

Av periodens nya affärer var 117 små och medelstora företags affärer, jämfört med 119 första tertialet föregående år. Affärerna var i genomsnitt mindre. Garantivolymen för små och medelstora företag uppgick till 568 miljoner kronor, jämfört med 667 miljoner kronor.

Resultatet i nivå med första tertialet 2023
Skadeutbetalningarna uppgick till 401 miljoner kronor, varav de största beloppen avsåg statsrisker. Återvinningarna uppgick till 92 miljoner kronor.

Resultatet som uppgick till 1,45 miljarder kronor påverkades positivt av hög garantivolym, upplösningar av skadereserveringar och att inga nya stora skadereserveringar tillkom. EKN har en fortsatt stark finansiell ställning.  

Perioden i korthet (jämfört med första tertialet 2023)

  • EKN utfärdade garantiutfästelser till ett värde av 45,5 miljarder kronor (91,0 miljarder kronor).
  • EKN utfärdade garantier till ett värde av 39,6 miljarder kronor (48,3 miljarder kronor).
  • l EKN ställde ut garantier i 557 nya affärer* (502 nya affärer).
  • Skadeutbetalningarna uppgick till 401 miljoner kronor (292 miljoner kronor).
  • Återvinningarna uppgick till 92 miljoner kronor (175 miljoner kronor).
  • Periodens resultat uppgick till 1 452 miljoner kronor (1 460 miljoner kronor).
  • Den 1 april fick EKN fick ett nytt uppdrag, om särskilda exportkreditgarantier för Ukraina med en ny förordning och en ny garantiram om 333 miljoner kronor.
  • EKN beslutade att utöka rörelsekreditgarantin till att även kunna användas av Midcorp, från att endast ha erbjudits SME.
Två män tittar på en mobil enhet framför ett grönt fält.

Finansiell information

EKN avger två tertialrapporter och en årsredovisning per år. Dessa finner du på denna sida.

Finansiell information