Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

— Ett lägre oljepris har sedan 2014 slagit hårt mot Bahrain och Omans oljeberoende ekonomier. Nedstängningar och ytterligare oljeprisfall under pandemin har förvärrat situationen med stora budget- och bytesbalansunderskott och växande skuldsättning, vilket motiverar nedgraderingen, säger Victor Carstenius, landriskanalytiker på EKN.

Bahrains valutareserv motsvarar nu endast två månaders importbehov och landets oljefond är förhållandevis liten. Oman har ännu förhållandevis stora externa tillgångar i form av oljefond och valutareserver men landets skulder överstiger likväl tillgångarna.

— Den offentliga åtstramning som skett i länderna är inte tillräcklig. Bahrains och Omans statsskulder kommer fortsätta växa, säger Victor Carstenius.

Om EKN:s landriskklassning

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där landriskklass anges från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.