Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Bahrains valutareserv motsvarar nu endast två månaders importbehov och landets oljefond är förhållandevis liten. Oman har ännu förhållandevis stora externa tillgångar i form av oljefond och valutareserver men landets skulder överstiger likväl tillgångarna.

— Den offentliga åtstramning som skett i länderna är inte tillräcklig. Bahrains och Omans statsskulder kommer fortsätta växa, säger Victor Carstenius.

Om EKN:s landriskklassning

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där landriskklass anges från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.