Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Det är i det korta perspektivet, 3 månader, företagen ger denna syn.
– Det går fort nu, nedgången kommer att synas tydligt i Q4. De som kommer klara sig bäst är de som exporterar mest, säger Victor Carstenius, senior analytiker på EKN.

Detta är den nionde undersökningen EKN låtit göra sedan pandemin slog till i januari 2020. Då var förväntningarna på ökad export i botten och på minskad export i topp. Sedan vände trenden långsamt, och någon gång våren 2021 var det lika många som trodde på minskad som ökad export. Denna positiva trend kulminerade sedan våren 2022, då sa 45 procent att de trodde på ökad export och 8 procent på minskad. Sedan har kurvorna långsamt börjat närma sig varandra igen. Och nu möts de nästan. På frågan ”Hur har er export utvecklats senaste tre månaderna jämfört med samma period förra året?” säger nu 30 procent att exporten ökat, och 29 procent att den minskat.

– Det betyder att vi befinner oss på samma punkt som våren 2021, men då med en helt motsatt trend. Då var trenden positiv, nu är den negativ och det är ett avsevärt sämre läge, säger Victor Carstenius.

På frågan om det är ”svårt att hålla uppe försäljningsvolymen” svarar 42 procent att det är svårast till svenska kunder. Betydligt färre (12 procent) anser att det är svårast i exporten.

Bland de företag som exporterar mest, (minst 70 procent av omsättningen) är det fler som inte har några problem att hålla uppe försäljningsvolymen än bland de som exporterar en lägre andel.

Undersökningen visar också att det är fler företag med stor exportandel, som satsar på expansion och räknar med att ha ökat exporten om 12 månader.

– Hur du än vänder och vrider på siffrorna går det inte att komma fram till något annat än att de företag som har störst exportandel har bäst förutsättningar under rådande marknadsläge. De har bättre möjligheter att hålla uppe försäljningsvolym, har en mer positiv syn framåt och planerar därmed att investera mer, säger Victor Carstenius.

Totalt sett uppger 44 procent av företagen att deras främsta strategi för de kommande 12 månaderna är expansion medan 27 procent uppger kostnadsbesparingar. Bland de företag som exporterar mest är andelen som satsar på expansion högre (54 procent) och andelen som räknar med kostnadsbesparingar lägre (20 procent).

Om undersökningen

Metod: Telefonintervjuer och webbenkät
Population: Exportföretag i SCB:s register över exportföretag med 1 - 249 anställda och en exportomsättning på minst en miljon kronor.
Antal svar: 317 svar ingår i analysen. 61 personer har sagt att de inte vill delta.
Urval: Urvalet drogs som ett icke-proportionellt stratifierat urval i tre klasser med 1-9, 10-49 och 50-249 anställda.
Viktning: Svaren har viktats med avseende på antalet anställda. Det innebär att respektive storleksklass har den inverkan på totalresultatet som motsvarar dess andel av det totala antalet exportföretag i populationen.
Fältperiod: Skop genomförde undersökningen, som genomfördes 23 oktober - 10 november 2023.