Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

– För mig är slutsatsen enkel, försäkra er mot att inte få betalt, säger Carl-Johan Karlsson, affärsområdeschef för SME på EKN och tillägger:

– Betänk, i vilket annat område hade ni låtit bli att försäkra er om sannolikheten för en skada var 50 procent?

I slutet av 2023 lät EKN intervjua nästan 600 små och medelstora exportbolag. Bland intervjufrågorna fanns:

”Hur många gånger de senaste tre åren har ditt företag upplevt problem att få betalt i en exportaffär?”

Nästan hälften (47 procent) av exportföretagen svarade att de hade haft problem en gång eller fler.

Enligt Carl-Johan Karlsson är detta en markant ökning. När samma undersökning gjordes 2021 och 2022 var motsvarande andel 36 respektive 42 procent:

– Vi ser alltså att allt fler företag har kunder som inte kan betala, och det är ett problem. Även om vissa får betalt till slut är det krävande och kostar mycket pengar att jaga betalningar, särskilt för mindre företag som behöver fokusera på sin kärnverksamhet.

Men det finns sätt att minska - eller nästan helt eliminera - risken att inte få betalt.

Här är Carl-Johan Karlssons tre tips:

1: Sätt nya kunder under lupp

Större förändringar i exempelvis verksamhet, ägarstruktur eller ledning är varningstecken som bör undersökas närmare.

2: Skriv rätt i avtalet

Vid osäkerhet, skriv in ett så kallat äganderättsförbehåll i avtalet. Då övergår äganderätten av det du säljer till kunden först när allt är betalt.

3: Försäkra er mot risken att inte få betalt

Att till exempel försäkra en affär hos EKN på tre månader till Förenade Arabemiraten på en miljon kostar omkring 5 000 kronor.

Om undersökningen

Metod: Telefonintervjuer med vd eller en av vd utsedd person.
Målgrupp: Exportföretag med 1–249 anställda.
Antal intervjuer: 597. (502 intervjuer 2022, och 500 intervjuer 2021).
Vägning: Resultatet har vägts med avseende till bransch och antal anställda.
Fältperioder: 2023 års undersökning genomfördes av Skop 23 november till 14 december 2023. Tidigare undersökningar genomfördes av Demoskop 1 till 21 december 2022 respektive 5 till 21 december 2021.