Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten
  • TT:s reporter skriver ” trots att Sveriges ambassad i Minsk i princip avråder från handelsrelationer med landet.” Det är felaktiga uppgifter. Någon avrådan från handel med Belarus har inte gjorts. Att ”i princip avråda från handelsrelationer” är inte samma sak som att ambassaden har upphört med att främja handelsrelationen mellan länderna.
  • Reportern lyfter ett citat från Anna-Karin Jatko som är avklippt och även placerat i ett felaktigt sammanhang i ingressen. Genom att placera det avklippta citatet i det sammanhanget tror läsaren att Anna-Karin Jatko ser begränsade risker med handel med Belarus. Det är fel. Det korrekta citatet gäller frågan om EKN  ser risk för förluster i de utestående garantierna.
  • Reportern skriver vidare ”Exportkreditnämnden (EKN), som verkar för att stärka svensk export till högriskländer, har dragit tillbaka löften om miljardutbetalningar i affärer med Belarus. ” Det är felaktigt. De löften som EKN dragit tillbaka gäller att försäkra långivande bankers betalningsrisker, inga utbetalningar.