Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

 – Visst är små och medelstora företag känsliga för förändringar i omvärlden. Men samtidigt har de den fördelen att de är flexibla och snabbt kan ställa om sin produktion, produkt och marknad, bara de har tillgång till finansiering, säger Carl-Johan Karlsson, affärsområdeschef SME och Midcorp, EKN.

Små och medelstora företag har haft en fortsatt stark exportutveckling. Över hälften har ökat sin export under de senaste 12 månaderna jämfört med samma period förra året. Knappt hälften uppger att de har ökat sin export de senaste 3 månaderna jämfört med samma period för ett år sedan. För relativt få företag har exporten minskat mycket eller upphört helt.

Trots Rysslands invasion i Ukraina finns en fortsatt förväntan på ökad exportutveckling det kommande kvartalet och året. Runt hälften av företagen förväntar att deras export kommer att öka närmaste kvartalet och 6 av 10 förväntar sig en ökning de kommande 12 månaderna. Endast några få procent förväntar sig en minskning. De företag som har tillfrågats efter krigsutbrottet har dock något svårare att bedöma utvecklingen på lite längre sikt.

Undersökningen visar dock en tendens till att behovet av finansiering har ökat efter krigsutbrottet.

– Den här tendensen är jätteviktig att hålla koll på. Tillgången till finansiering har varit god under hela pandemin och små och medelstora företag har inte bara hållit sig flytande utan många har dessutom ökat sin export. Ingen vill hamna i ett liknande läge som under finanskrisen då 7 000 små och medelstora företag försvann från exportmarknaderna.

Undersökningsresultaten i korthet:

  • 45 % har ökat sin export de senaste 3 månaderna jämfört med samma period för ett år sedan.
  • Mer än hälften, 54 %, har ökat sin export under perioden februari till januari de senaste 12 månaderna jämfört med samma period förra året.
  • 47 % förväntar sig att deras export kommer att öka närmaste kvartalet. (49 % före krigsutbrottet och 45 % efter).
  • 63 % förväntar sig att deras export kommer att öka de kommande 12 månaderna. (63 % före krigsutbrottet och 62 % efter).
  • Endast 5 % förväntar sig en minskning av exporten de kommande 3 månaderna. (5 % före krigsutbrottet och 4 % efter)
  • 4 % förväntar sig en minskning de kommande 12 månaderna. (4 % före krigsutbrottet och 3 % efter)
  • Före krigsutbrottet svarade 36 % att de har eller kan komma att få behov av finansiering inom några år för att utöka sina exportaffärer. 64 % svarade nej.
  • Efter krigsutbrottet svarade 40 % att de har eller kan komma att få behov av finansiering inom några år. 59 % svarade nej.

Om undersökningen av Demoskop

Telefonintervjuer: VD eller en av VD utsedd person
Målgrupp: Exportföretag med 1 - 249 anställda
Antal intervjuer: 301, varav 151 intervjuades före krigsutbrottet 24 februari och 149 efter.
När: 14 februari – 7 mars 2022
Vägning: Resultatet har vägts med avseende på bransch och antal anställda