Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

– I juni 2020 sa vart tredje SME samma sak. Det här skiftet är viktigt. Vi pratar om att tro på framtiden. Gör du inte det kommer du inte heller att fundera på att expandera och anställa, säger Carl-Johan Karlsson, affärsområdeschef för SME på EKN.

I juni 2020 sa 15 procent av företagen att de trodde på en ökad export det kommande kvartalet. Nu säger 47 procent samma sak. I september och november var siffrorna 26 procent respektive 22.

– Undersökningen visar att allt fler SME växlar upp. Skillnaden i framtidstro bara mellan november och februari är stor, säger Carl-Johan Karlsson.

Och även i den andra änden, alltså de som tror att deras export kraftigt kommer att minska närmaste kvartalet, har halverats mellan november och februari, från 12 procent till 6. I juni 2020 var siffran 20.

För SME har Covid-19 pandemins påverkan varit både större och annorlunda än förväntat. EKN:s undersökning i juni förra året visade att exporten föll snabbare än förväntat. Framtidstron likaså. Undersökningen i september visade sedan att exporten hos SME började komma tillbaka snabbare än förväntat. Så också framtidstron. Och siffrorna var ungefär desamma vid undersökningen i november. Skillnaden som undersökningen nu visar är att exporten inte längre är på väg tillbaka - den ökar. 

– Här är det viktigt att betona att bolagen möter sämre siffror jämfört med förra året, men närmare hälften av de undersökta företagen tror att närmaste kvartalets exportökning kommer att överträffa förra vårens nedgång, och det går inte att tolka på annat sätt än positivt, säger Carl-Johan Karlsson.

Hittills under hela pandemin har SME gång på gång upprepat att de har god tillgång till extern finansiering. Detta i skarp kontrast till hur det såg ut under finanskrisen 2008.

Demoskops undersökning visar att tre procent av SME i dag saknar tillgång till extern finansiering, trots att de är i behov av sådan. I juni var siffran åtta procent och i november fem.

– Ring till EKN, säger jag till dem som behöver hjälp. EKN är en myndighet som särskilt har uppdraget att hjälpa små och medelstora exportföretag med deras finansiering. EKN är inte bara till för storföretagen, säger Carl-Johan Karlsson.

Fakta om undersökningen

Tid: Demoskop svarade för undersökningen, som genomfördes 16 – 26 februari 2021
Målgrupp: Exportföretag med 1 - 249 anställda
Antal intervjuer: 300 intervjuer
Metod :Telefonintervjuer med VD eller en av VD utsedd person
Vägning: Resultatet har vägts med avseende på bransch och antal anställda

EKN har låtit Demoskop göra motsvarande undersökning också i juni, september och november 2020.