Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Även framtidstron är på väg tillbaka. I juni trodde mer än hälften (52 procent) av företagen att deras export skulle fortsätta att minska, eller helt upphöra, under Q3. I september säger vart tredje (31 procent) samma sak om Q4.

– Det ser allt bättre ut. Vi ser nu början till en normalisering. Den oro som vi såg bland små och medelstora exportföretag i våras är delvis borta. Bank och finansmarknaden börjar nu också att fungera som vanligt, men det finns fortfarande en osäkerhet i marknaden, säger Carl-Johan Karlsson, affärsområdeschef SME på EKN.

Sveriges små och medelstora företag stod 2019 för drygt 41 procent av Sveriges totala export på 1 496 miljarder kronor. Samma år fanns det totalt 48 318 exporterande små och medelstora företag i Sverige.

Under finanskrisen försvann drygt 7 000 svenska små- och medelstora företag från exportmarknaderna. Det tog drygt tio år innan antalet var tillbaka på samma nivå som före krisen. En av orsakerna till det var brist på extern finansiering.

– Små och medelstora företag är viktiga för Sveriges totala export. Det som hände under finanskrisen får inte hända igen. Våra undersökningar både i juni och nu i september visar att så heller inte är fallet under denna kris. Det är få företag som saknat eller saknar tillgång till extern finansiering för att kunna driva verksamheten vidare i väntan på att exportmarknaderna öppnas upp igen, säger Carl-Johan Karlsson.

Undersökningen visar att det är två procent av samtliga bolag som saknar tillgång till extern finansiering. I juni var siffran åtta procent. Men i gruppen företag med en till nio anställda är siffran fem procent.

– Ring till EKN, säger jag till dem som behöver hjälp. EKN är en myndighet som särskilt har uppdraget att hjälpa små och medelstora exportföretag med deras finansiering. EKN är inte bara till för storföretagen. Det minsta företaget får samma hjälp som det största, säger Carl-Johan Karlsson.

Fakta om undersökningen

Tid: Demoskop genomförde undersökningen 7 - 14 september 2020
Målgrupp: Exportföretag med 1 - 249 anställda
Antal intervjuer: 300
Metod: Telefonintervjuer med vd eller en av vd utsedd person
Vägning: Resultatet har vägts med avseende på bransch och antal anställda