Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Den säger också:

  • För en tredjedel av de undersökta företagen har exporten helt upphört eller minskat kraftigt.
  • Mer än hälften av företagen tror att deras export kommer att fortsätta minska under Q3, eller helt upphöra.
  • För hälften av de undersökta företagen stod exporten för mer än 50 procent av omsättningen 2019.
  • Mer än trefjärdedelar av företagen säger sig inte ha sämre tillgång till extern finansiering än tidigare.

– Det internationella handelsflödet för SME är i nuläget mycket lågt. Bolagen pratar om att försöka komma igång med sin export i oktober. Det stämmer bra med vad vår undersökning visar, att bolagen tror att nedgången fortsätter i Q3 och att vändningen kommer tidigast i Q4. Vi har en efterfrågekris. Verksamheter är nedstängda eller går på sparlåga, säger Carl-Johan Karlsson, affärsområdeschef SME på EKN, och tillägger:

– Sveriges små- och medelstora företag stod 2019 för drygt 41 procent av landets totala export på 1 496 miljarder kronor. Samma år fanns det totalt 48 318 exporterande SME i Sverige.

Det är med andra ord av central betydelse för Sverige att de över tid blir kvar på exportmarknaderna.

Under finanskrisen försvann drygt 7 000 svenska små- och medelstora företag från exportmarknaderna. Det tog drygt tio år innan antalet var tillbaka på samma nivå som före krisen. En av orsakerna till det var brist på extern finansiering.

– Det positiva som undersökningen visar är att 86 procent av de små- och medelstora företagen idag inte säger sig uppleva någon försämrad tillgång till extern finansiering. Det gör att majoriteten kan klara sommaren och hösten och invänta efterfrågan på exportmarknaderna. För de andra, de som fått sämre tillgång till extern finansiering, för dem finns det hjälp att få, säger Carl-Johan Karlsson.

Undersökningen visar att åtta procent av de tillfrågade bolagen säger sig ha sämre tillgång till extern finansiering, och ett ökat behov.

– Ring EKN, säger jag till dem som behöver hjälp. Vi är en myndighet som i vårt regleringsbrev explicit har uppdraget att hjälpa små- och medelstora exportföretag med deras finansiering. Särskilt i svåra tider, säger Carl-Johan Karlsson.

Fakta om undersökningen

Tid: Demoskop svarade för undersökningen, som genomfördes 10 - 18 juni 2020
Målgrupp: Exportföretag med 1 - 249 anställda
Antal intervjuer: 300 intervjuer
Metod: Telefonintervjuer med VD eller en av VD utsedd person
Vägning: Resultatet har vägts med avseende på bransch och antal anställda