Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Undersökningen säger också:

  • För vart tredje (32 procent) av de undersökta företagen hade exporten helt upphört eller minskat kraftigt i juni. I september var siffran 21 procent och i november 19 procent.
  • Mer än hälften av företagen (52 procent) trodde i juni att deras export skulle minska, eller helt upphöra, under Q3. I september sa vart tredje (31 procent) samma sak om Q4. I november säger fortfarande vart tredje (30 procent) samma sak om Q1 2021.
  • I juni svarade 14 procent av bolagen att de blivit svårare att få tillgång till extern finansiering, i september sa nio procent samma sak. I dag är siffran sex procent.

Men undersökningen visar också att små och medelstora företag i dag inte riktigt har lika stor framtidstro som i september. Då förväntade sig nio av tio av de undersökta företagen att deras export inte skulle minska i framtiden. Nu säger sju av tio samma sak. I juni var siffran fem av tio.

– Siffrorna speglar väl den verklighet vi sett. I juni var det mörker efter första vågen av pandemin, leveranskedjorna fungerade dåligt, och ingen visste hur det skulle bli, säger Carl-Johan Karlsson, affärsområdeschef SME på EKN och tillägger:

– I september var mycket av det historia, transporterna började fungera, det var mindre problem med finansieringen och de flesta företag tittade framåt. Nu är vi mitt i den andra vågen av pandemin. Företagen vet nu bättre hur de ska hantera problemen och finansieringen är fortfarande på plats. Men det stora frågetecknet för SME är nu inte det närmaste kvartalet, utan mer hur pandemin på lång sikt påverkat vårt samhälle.

Sveriges små och medelstora företag stod 2019 för drygt 41 procent av Sveriges totala export på 1 496 miljarder kronor. Samma år fanns det totalt 48 318 exporterande små och medelstora företag i Sverige.

– Små och medelstora företag är extra känsliga för förändringar i omvärlden. Under finanskrisen 2008 – 2009 försvann 7 000 SME från exportmarknaderna. Det får inte hända igen. Få företag har så stora resurser att de bara kan ligga lågt och vänta på att efterfrågan ska komma tillbaka efter en kris, säger Carl-Johan Karlsson.

Demoskops undersökning visar att fem procent av SME i dag saknar tillgång till extern finansiering, trots att de är i behov av sådan. I juni var siffran åtta procent.

– Ring till EKN, säger jag till dem som behöver hjälp. EKN är en myndighet som särskilt har uppdraget att hjälpa små och medelstora exportföretag med deras finansiering. EKN är inte bara till för storföretagen. Även det minsta företag får samma hjälp som det största, säger Carl-Johan Karlsson.

Fakta om undersökningen

Tid: Demoskop genomförde undersökningen 9 – 26 november 2020
Målgrupp: Exportföretag med 1 - 249 anställda
Antal intervjuer: 294
Metod: Telefonintervjuer med vd eller en av vd utsedd person
Vägning: Resultatet har vägts med avseende på bransch och antal anställda