Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

När EKN bedömer om exportkreditgaranti kan ställas ut utgår EKN från Parisavtalets 1,5-gradersmål och beaktar exempelvis inlåsningseffekter och omställningsplaner.

I en bilaga till policyn har specificeringen av EKN:s förhållningssätt till fossila bränslen uppdaterats:

Kol i hela värdekedjan

  • EKN ställer inte ut garantier för export till kolrelaterad verksamhet så som kolgruvor, kolkraftverk och koltransporter.

Utvinning av olja och gas

  • EKN ställer inte ut garantier för export till okonventionella utvinningsmetoder av olja och gas.
  • EKN ställer inte ut garantier för export till ny eller expanderande olja- och gasutvinning.
  • Efter sista december 2022 ställer EKN inte ut garantier för export till prospektering och utvinning av olja och gas.

Olje- och naturgaskraftverk

  • EKN ställer inte ut garantier för export till nya eller expanderande oljekraftverk.
  • För export till nya eller expanderande gaskraftverk kan EKN ställa ut garantier om verksamheten har omställningsplaner i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål, till exempel koldioxidavskiljning och lagring.
  • Om exporten går till nytt eller expanderande gaskraftverk i ett land med stora utvecklingsbehov eller i uppbyggnad efter krig, kan EKN, fram till sista december 2023, ställa ut garanti även om omställningsplan saknas.