Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

- Vi är väldigt stolta för den här utmärkelsen. Svenska företag har en framskjuten ställning när det gäller att tillgodose världens behov av teknik för omställning till en fossilfri industri med hållbar användning av resurser. Under många år har det svenska exportkreditsystemet långsiktigt bidragit till att svenska företag nått ut och är konkurrenskraftiga. EKN ska fortsätta vara en positiv kraft i klimatomställningsarbetet, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör, EKN.

Utöver att ställa höga hållbarhetskrav för de projekt som får exportstöd, arbetar EKN för internationell samsyn och regelverk i linje med Parisavtalet och FN:s globala hållbarhetsmål. EKN arbetar också med att ta fram anpassade erbjudanden för att ytterligare främja export till verksamhet som bidrar till omställning.

Vid årsskiftet upphörde EKN att ställa ut nya garantier för export av utrustning till utvinning och transport av kol. EKN har sedan tidigare beslutat att inte ställa ut nya garantier i affärer där den exporterade utrustningen ska användas i kolkraftsbaserad kraftproduktion eller i nya utvinningsprojekt för olja eller naturgas.