Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

– Förutom att det finns frågetecken kring funktionsdugligheten hos landets institutioner är det också oklart i vilken mån talibanerna kan vinna tillgång till landets officiella valutareserver, säger Johan Fredriksson, landanalytiker, EKN.

Tillgången till de valutareserver som är placerade i USA har blockerats och resurser hos den Internationella valutafonden (IMF) har suspenderats. Signaler finns vidare om neddragningar i det för landet mycket viktiga biståndet och utökade västliga sanktioner mot talibanrörelsen.

– I det korta perspektivet finns påtaglig risk för hårdvalutabrist och nedsatt funktion hos centralbanken och bankväsendet. En överhängande risk för omvälvningar i en redan svår operationell miljö ökar dessutom osäkerheten kring enskilda gäldenärers verksamheter och förutsättningar, säger Johan Fredriksson.

EKN har länge haft Afghanistan inplacerat i den högsta riskklassen 7. Sedan 2017 då EKN restriktivt öppnade för reguljär garantigivning på landet har garantier utfärdats för 376 MSEK, varav merparten är avslutade. Inga skador har noterats under denna period.