Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

– För att få till de investeringar som krävs för att klara energiomställningen är det nödvändigt att minska risker och sänka kostnader. Där har vi som exportkreditinstitut en oerhört viktig roll. Den här affären är ett exempel på att svenska företag erbjuder precis den spetsteknologi som världen behöver för att klara omställningen, säger Marie Aglert, Affärsområdeschef för Stora företag, EKN.

Vindkraftsprojektet Dogger Bank byggs i Nordsjön, drygt 130 km utanför Englands östkust och består av tre faser (Dogger Bank A, B och C). Dogger Bank projekteras av det brittiska energibolaget SSE Renewables och den norska energikoncernen Equinor. Den italienska energikoncernen Eni har köpt andelar i Dogger Bank A och B och har för avsikt att göra det även i Dogger Bank C.

Dogger Bank C kommer ha en kapacitet på 1,2 GW. De svenska leveranserna består av omriktarstationer för högspänd likström (HVDC) från Hitachi Energy i Sverige och sammanlagt drygt 500 km högspänningskabel från NKT. Tillsammans innebär leveranserna en unik högspänningslösning där Dogger Bank är det första vindkraftsprojektet i Storbritannien att anslutas till det brittiska elnätet med HVDC. GE Renewable Energy levererar vindkraftverken.

Investeringskostnaden för Dogger bank C uppgår till cirka 3 miljarder brittiska pund. Den totala investeringskostnaden för de tre projekten uppgår till cirka 9 miljarder pund.

När hela projektet är färdigbyggt kommer det kunna försörja 6 miljoner brittiska hushåll med el. Det första av de tre projekten beräknas tas i bruk under 2023 och hela vindkraftparken vara i drift under 2026.