Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

– Efter kuppförsöket 2016 har det politiska landskapet i Turkiet polariserats. President Erdoğan har stärkt greppet över den turkiska politiken ytterligare och efter valen nu i sommar har Turkiet fullbordat övergången till presidentstyre. Den konstitutionella reformen kommer sannolikt att begränsa parlamentets och rättsväsendets kontroll av regeringen och presidenten, säger Victor Carstenius, landriskanalytiker EKN.

Bytesbalansunderskotten och beroendet av utländsk finansiering är den främsta ekonomiska riskfaktorn. Landets svaga export och obalanserade tillväxt, som drivs av inhemsk konsumtion, har bidragit till denna utveckling.

Tillväxten var höga sju procent 2017, tack vare finanspolitiska stimulanser och statligt subventionerade lån. Bytesbalansunderskottet växte därför markant under 2017. Samtidigt har kapitalinflödet försvagats, på grund av förväntningarna om global penningpolitisk åtstramning och inrikespolitiska osäkerhet, till att knappt täcka bytesbalansunderskottet.

– Den svaga betalningsbalansen, stigande inflation och frågetecknen kring centralbankens oberoende har fått valutan att depreciera markant under flera år. Riskerna spiller över på bank- och företagssektorn. Företagens skuldsättning i utländsk valuta slår mot deras kreditvärdighet, vilket är en kreditrisk för bankerna och i förlängningen även staten, säger Victor Carstenius.

Även ändring av Iran och Fiji

EKN har också beslutat att nedgradera Iran från landriskklass 5 till 6. Orsaken är att USA drar sig ur kärnteknikavtalet med Iran och återinför sanktionerna mot Iran. Risker för betalningsproblem har i och med detta ökat. Internationella banker som följer USA:s sanktioner kommer inte att kunna medverka i Iranrelaterade transaktioner efter november. Betalningar som ska ske efter november riskerar att fastna i Iran när betalningsvägarna försvinner.

EKN uppgraderar samtidigt Fiji från landriskklass 6 till 5. Huvudargumentet för uppgraderingen är att trots den svåra ödeläggelsen efter cyklonen Winston 2016 har Fijis ekonomi visat styrka och uthållighet. Att en så liten och sårbar ekonomi så snabbt har återhämtat sig är tecken på att landet rör sig i positiv riktning.

Om EKN:s landriskklassning

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där vi anger landriskklass från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.