Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Under flera månader har det pågått omfattande regeringskritiska demonstrationer i landet. Många av dem har slagits ner med kraftigt våld. Nicaragua har tidigare haft betydande inkomster från turistnäringen. Dessa har i princip upphört i samband med oroligheterna.

Landet har tidigare också kunna ta upp billiga lån förmedlade genom IMF. Denna möjlighet har i dag kraftigt begränsats på grund av den politiska oron.

Även den viktiga exporten av jordbruksprodukter, främst bananer, har påverkats, då möjligheterna att bedriva handel försämrats till följd av polisen och militärens försök att undertrycka de folkliga missnöjesyttringarna.

– Sammantaget går det bara att konstatera att den ekonomiska situationen i samband med den politika oron har gått från dåligt, till sämre, säger André Lundvall.

EKN garanterade förra året några få affärer till Nicaragua, för drygt 10 miljoner kronor.

– Det är mest pappersmassa, och några få industriprodukter, så svensk export till Nicaragua är i dag väldigt liten, en orsak är den ökade risken för att inte få betalt, säger André Lundvall, och fortsätter:

– Med detta sagt vill jag ändå hålla dörren öppen, och säga att vi inte har stängt för affärer dit. Även om nu landet är i den högsta riskklassen.

Om EKN:s landriskklassning

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där vi anger landriskklass från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.