Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

– När krisen slog till i mars var vi snabba med att ta fram krislösningar. Nu är det viktigt att vi fortsätter erbjuda exportföretag i alla storlekar den här utökade tryggheten, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör, EKN. 

EKN:s förlängda åtgärder: 

Garanti för rörelsefinansiering av stora företag

EKN fortsätter täcka 75 procent av bankens risk vid rörelsefinansiering av stora företag. I kristider kan detta vara avgörande och lösningen har efterfrågats också av många exportföretag som annars inte använder EKN.

Förbättrad möjlighet till rörelsekrediter för små och medelstora företag

För att underlätta för små och medelstora företag att få rörelsefinansiering från banken fortsätter EKN att erbjuda höjd risktäckning upp till 80 procent.

– Vår rörelsekreditgaranti ger många företag den livlina de behöver. Inga exportföretag får försvinna på grund av brist på extern finansiering, vilket alltför många gjorde under finanskrisen, säger Anna-Karin Jatko.

I november meddelades att EKN:s möjlighet att försäkra korta risker (kredittider under två år) i exportaffärer inom EU och till höginkomstländer förlängs till den 30 juni 2021.