Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

– Av den svenska exporten går drygt 80 procent till EU, Norge och Nordamerika. För Sverige är det därför av yttersta vikt att den handeln i möjligaste mån hålls uppe, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör EKN.

Covid-19-krisen har medfört att det kan vara svårt för svenska exportföretag att försäkra betalningsrisker hos privata kreditförsäkrare. EKN kan nu efter EU:s beslut hjälpa exportföretagen genom att tillfälligt komplettera den privata kreditförsäkringsmarknaden.

– EKN gör det här för att snabbt säkerställa att exportföretagen får tillgång till avgörande exportkreditgarantier, så att affärer kan genomföras, säger Anna-Karin Jatko och tillägger:

– Nu gäller det också att värna handeln på den inre marknaden.

Enligt EU:s konkurrensregler får statliga exportkreditinstitut, sådana som EKN, inte konkurrera med privata kreditförsäkrare. Under pågående kris har de privata aktörerna svårt att möta upp exportföretagens behov. Därför får de statliga aktörerna tillfälligt försäkra affärer som den privata marknaden annars försäkrar. De affärer som de statliga aktörerna normalt inte får försäkra, men som nu tillfälligt blir möjliga, gäller kredittider under två år till affärer inom EU och till höginkomstländer som exempelvis Norge och USA. Från och med måndag 20 april utökar EKN sitt exportstöd på dessa marknader.

EKN:s krisåtgärder

  • EKN utökar exportkreditgarantier inom EU och till höginkomstländer, för att komplettera den privata marknaden.
  • EKN har minskat bankens självrisk för att förbättra lånemöjligheten för exporterande företag och deras underleverantörer.
  • Även rörelsekrediter till stora exportföretag kan försäkras hos EKN.
  • De stora företagens underleverantörer kan få betalt snabbare när EKN försäkrar bankens finansiering och stimulerar underleverantörsbetalningar med extra låg självrisk för banken.
  • Snabbare beslut om betalningsanstånd.