Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

I augusti 2020 beslutade EKN att ställa ut offerter avseende garantier för export till två gaskraftanläggningar i Belarus, med köparna RUE Minskenergo och RUE Brestenergo. Beslutet var förenat med villkor. En förutsättning för att EKN ska kunna medverka i affärer är att aktuella projekt kan leva upp till de krav på hantering av mänskliga rättigheter som följer av internationella regelverk, IFC Performance Standards.

Den negativa utvecklingen i Belarus och ny information om kränkningar av mänskliga rättigheter i köparens verksamhet föranledde förnyad informationsinhämtning och analys. EKN:s slutsats är att det saknas förutsättningar för att ställa ut exportkreditgarantier i dessa affärer. EKN bedömer att löpande uppföljningar och åtgärder för att mänskliga rättigheter ska hanteras i enlighet med internationella regelverk inte kommer att kunna genomföras i rådande situation.

– EKN har mångårig erfarenhet av kravställning och uppföljning gällande risker för mänskliga rättigheter i verksamheter i svåra länder. Men här har vi kommit till vägs ände. För de här affärerna bedömer vi att det saknas förutsättningar för de åtgärder vi kräver. Styrelsen har därför beslutat att EKN inte ska ställa ut några exportkreditgarantier gällande dessa projekt, säger EKN:s generaldirektör Anna-Karin Jatko.

I juli 2020, 30 dagar före beslutet att ställa ut offerter, publicerade EKN information om avsikten att fatta beslut. Syftet är att intressenter ska kunna vända sig till EKN med information. EKN fick i mars 2021 in ny information från representanter för Belarus opposition och inledde då omedelbart ny informationsinhämtning och ny analys tillsammans med långivande bank.

– EKN kommer nu att gå igenom hur den ursprungliga informationsinhämtningen bättre hade kunnat fånga upp och förutse händelseutvecklingen efter valet och vad den utvecklingen kunde få för konsekvenser för verksamheter i statliga projekt. Vi kan dra lärdomar när det gäller föränderliga högrisksituationer där vi står inför beslut, säger Anna-Karin Jatko.