Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

– Det är ett beslut i enlighet med EKN:s hållbarhetspolicy, inriktningen i regeringens export- och investeringsstrategi och den riktning som finansmarknaden nu är på väg emot, säger EKN:s hållbarhetschef Karin Wessman och fortsätter:

– EKN:s hållbarhetspolicy anger att EKN ska arbeta proaktivt för att möjliggöra export som bidrar till den omställning som behövs för att uppnå målen i Parisavtalet, samtidigt som garantier för finansiering av export till kolgruvor ska upphöra.

– EKN:s hållbarhetspolicy ligger i linje med den omställning aktörerna på finansmarknaden befinner sig i. Under 2020 har två andra länders exportkreditinstitut också stoppat statlig garantigivning till kolgruvor. EKN arbetar aktivt för att få gemensamma internationella regler i frågan. EKN har sedan 2017, i enlighet med en OECD-överenskommelse upphört med garantier för finansiering av export till kolkraftverk.