Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

– Det civila motståndet är omfattande och störningarna på samhällsfunktioner och bankväsende betydande. Eskalerande våldsanvändning tycks nu ofrånkomlig, vilket ökar risken för instabilitet i affärsmiljö, banksektor och makroekonomin, säger EKN:s landanalytiker Johan Fredriksson.

Kuppen är ett allvarligt bakslag för de demokratiska och ekonomiska reformprocesser som initierades 2011 och sker i kontexten av svaga institutioner och en besvärlig inhemsk säkerhetssituation i utgångsläget. Sanktioner, riktade mot militärledningen och delar av militärens företag har initialt införts av USA, Storbritannien och Kanada, med hot om eskalering. Breda sanktioner som drabbar befolkningen bedöms dock för närvarande mindre sannolika. EU, som förbereder sanktioner, följer sannolikt samma linje.

– Sammantaget bedöms risken i affärer med Myanmar att ha ökat. Läget skapar en osäkerhet om utvecklingen och försämrar de långsiktiga utsikterna för landet, vilket motiverar nedgraderingen, säger Johan Fredriksson.

Om EKN:s landriskklassning

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där landriskklass anges från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.