Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Nedgraderingen som sker i samverkan med övriga OECD-länder vilar helt på bedömningen att tilltagande geopolitiska spänningar de senaste åren strukturellt har försämrat Taiwans säkerhetspolitiska situation.

Taiwans makroekonomiska fundament och dess institutioner förblir dock mycket starka. Den offentliga skuldsättningen är måttlig och i princip helt inhemsk. Strukturella överskott i bytesbalansen drivs av en konkurrenskraftig exportindustri som bland annat är världsledande inom avancerade halvledarkomponenter. Landets valutareserver är betydande.

Om EKN:s landriskklassning

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där EKN anger landriskklass från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.