Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Sedan årsskiftet är Kroatien medlem i Eurozonen och sedan augusti månad klassificeras inte landet inom OECD. Kroatien är nu ett så kallat Market Benchmark Country. När ett land inte längre klassas av OECD ska EKN bedöma vilken landriskklass landet bör placeras i. En klassning i kategori 0 sker således inte med automatik.

Valutasamarbetet inom Euroområdet bedöms emellertid vara en starkt positiv faktor för medlemsländerna som i praktiken tar bort konverterings- och transfereringsrisken ur landrisken. Samtliga länder som har Euron som officiell valuta klassas i landriskklass 0 av EKN.

Om EKN:s landriskklassning

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där EKN anger landriskklass från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.